Vitalis Lakópark

Kiemelt, Lakó, Területfejlesztés

A Vitalis Park három telektesten felépítendő, 420 lakásos, társasházakból és sorházakból álló lakópark. A fejlesztés a Zsámbéki-medencében megvalósuló Talentis Térségfejlesztési Program egyik projektje.

A hasonló terep- és beépítési adottságokkal rendelkező, egymással szoros kapcsolatban lévő déli és északi telkek beépítési koncepcióját összesen 6 épülettípus és ezek alváltozatainak alkalmazásával alakítottuk ki. A telepítés kidolgozása során elsődleges szempont volt a terepadottságokhoz való alkalmazkodás és az óriási lakásmennyiség önálló identitással rendelkező, közösséget formáló egységekre, ún. bokrokra bontása, csoportosítása.

A bokrok külön-külön, a zártan összerendezett épületek közötti burkolt területről közelíthetők meg gyalogosan. Míg a lakóegységek által lehatárolt tereket többnyire csak a bokorhoz tartozó épületekben lakók használják, addig a bokrok közötti terület a tágabb közösségé, a pihenésé, és játszóterek, intenzív kertfelületek kialakítását célozza. A kettő-négy lakóházból álló bokrok jellemzően műszaki-technikai egységet is alkotnak az épületeket alépítményi szinten összekötő mélygarázson keresztül.

A keleti területet erdősáv választja el az előző kettőtől, kisebb, de intenzívebb beépítésű, meredek lejtésű telek. A tömegalakítás léptékét, főbb igazodási pontjait az a szándék határozta meg, hogy az épületek biztosítsák a településszerkezeti és léptékbeli átmenetet a déli és északi lakótömb, valamint a majdani településközpont által meghatározott beépítés között.

A Talentis központi lakóterület-fejlesztési programmal 2006-ban kezdtünk el foglalkozni. Közel kétéves tervezési munka után a beruházás I. ütemét 2009-ben adták át. A többi ütem kivitelezése a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt sajnos nem kezdődhetett el.

 

Tervezés éve

2005 - 2007

Bruttó szintterület

39 600 m2

Vezető tervező

Bánáti Béla

Projektvezető tervezők

Kátai Éva,
Nyirati Zoltán,
Korintus Gábor,
Varga Bori

Tervezők

Kurucz Regina,
Mehrl Nándor,
Balla Györgyi,
Kondorosi Zsuzsa,
König Gergely,
Dubinczki Csilla

Építtető

Talentis Group