Középületek tervezése

Modern középület tervezése

 

Egy minőségi középület megtervezése és megfelelő színvonalú kivitelezése összetett feladat, mely jól megválasztott szakembereket és hatékonyan együttműködő csapatot igényel, valamint minden téren megköveteli a magas nívót.

 

De mi is az a középület?

Középületnek nevezzük azokat az épületeket, amelyek közösségi funkciókat látnak el, fő jellemzőjük a társadalmi szolgáltatás.

 

Ilyenek épületek lehetnek például:

 • kereskedelmi épületek (piacok, bevásárló központok)
 • vendéglátási létesítmények (hotelek, szállodák, éttermek)
 • adminisztratív épületek (irodák)
 • nevelési-oktatási épületek (bölcsődék,óvodák, iskolák)
 • kulturális épületek (színház, könyvtár, mozi)
 • egészségügyi létesítmények (kórházak)
 • sportlétesítmények

Egy modern középület tervezése komoly, összetett feladat…sok munka…átgondolt folyamat…

 

 

Green building

 

Irodánk számára a megrendelő igényeinek figyelembe vételén túl különösen fontosnak tartjuk, hogy a megvalósuló épületeink átgondolt, logikus, letisztult formavilágukkal a fenntartható, környezettudatos építészetet képviseljék.

Nagy gondot fordítunk az energiahatékonyságra, az egészséges élettér megvalósítására, alacsony üzemeltetési költségek mellett.

 

Középületeknél napjaink divatos fogalma lett a Green building, amiben a ‘zöld’ szó nem az épületen és vagy annak környezetében elhelyezett növényzetre utal, hanem az épület környezet tudatosságára.

A magyar épületenergetikai szabályozás (energiahatékonyság) és a magyar köztudatban ismertebb passzívházak szembeni elvárás elsősorban az épület üzemeltetése közben az energia felhasználás csökkentése, minimalizálása.

Itt azonban a cél, hogy az épület teljes életciklusa alatt – azaz az építőanyagok termelése, gyártása, a tervezés, az építés, a használat, üzemeltetés valamint a bontás és az építési-bontási hulladékok kezelése során – a lehető legkevesebb földi erőforrást fogyasszon.

 

Egy ‘zöld’ középület tervezésénél az elsődleges szempontok:

 • Eenergiatakarékosság: a fűtés és légkondicionálás használatának csökkentése természetes eszközökkel, a nap és a szél kihasználása
 • természeti erőforrások védelme: az épület tervezése, építése és az építőanyagok kiválasztásával az erőforrások ésszerű felhasználása
 • vissza a természethez: harmónia, integráció hangsúlyozása a környezettel

Számos országban fejlesztettek ki különböző zöld épületminősítéseket, melyek közül hazánkban a legelterjedtebbek:

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 1998-ban az Amerikai Egyesült Államokban bevezetett – ma már nemzetközileg elismert – zöldépület értékelő rendszer.

Különféle kategóriákban lehet új vagy akár már megvalósult épületeket minősíttetni, az elért pontok alapján a projekt lehet: Certified, Silver, Gold vagy Platinum.

 

BREEAM (Building Research Establishment (BRE) Environmental Assesment Method) az Egyesült Királyságban -a világon elsőként – kidolgozott környezettudatos épület minősítő rendszer. a minősítés két részből áll, először a tervezés alatt. majd pedig az építkezés befejeztével minősítik az épületet.

Az osztályba sorolás lehet: megfelelt (pass), jó (good), nagyon jó (very good), kitűnő (excellent), kiemelkedő (outstanding).

 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) a Német Fenntartható Építés Egyesületének minősítő rendszere az egyik legfiatalabb – 2009-ben indult-, így Közép-Kelet Európában még annyira nem elterjedt. Alaposan átgondolt, a DIN német szabványokon alapszik. Itt bronz, ezüst és arany fokozatok érhetők el.

 

EU-Green Building minősítés, az Európai Unió által létrehozott az előbb felsoroltakhoz képest sokkal rugalmasabb, kevésbé szigorúbb követelmény rendszer.

 

Irodánk kiváló szaktervezőkkel, minősítő szakcégekkel dolgozik együtt. Minden esetben megvizsgáljuk a megújuló energiák hasznosíthatóságát, velük összhangban törekszünk az innovatív technológiák, minőségi építőanyagok alkalmazására.

Bármelyik zöld minősítés megszerzése az adott középületet sokkal vonzóbbá teheti az ingatlan piacon a befektetők, tulajdonosok vagy a bérlők számára.

 

 

Teljes körű tervezés

 

Teljes körű tervezést vállalunk, a megfelelő telek kiválasztásától az épület átadásáig végigkísérjük a tervezés és megvalósulás összes fázisát:

 • az épület tervezését el tudjuk vállalni generáltervezőként, biztosítva a megfelelő statikus, elektromos, épületgépész, kerttervező szakmérnökök együttműködését,
 • bonyolítjuk a megfelelő kivitelező kiválasztását,
 • kiválasztjuk a megfelelő műszaki ellenőrt, aki garantálja az Ön érdekeit és a minőséget.

Csak ezzel a teljes körű szolgáltatással tudjuk biztosítani a magas minőségi szintet.

Irodánk széles körű tapasztalataira támaszkodva vállaljuk a legkülönfélébb kortárs középületek, úgymint:

 • bevásárló központok,
 • piacok,
 • irodaépületek,
 • hivatalok, önkormányzati épületek,
 • hotelek, szállodák,
 • iskolák,
 • sportcsarnokok,
 • múzeumok,
 • egészségházak tervezését.

 


 

Tervezési feladatok, szolgáltatásaink

 

 

Telekválasztás, telekvizsgálat

 

Szolgáltatásaink között szerepel a telekvásárlás előtti tanácsadás, mely során segítséget nyújtunk Önnek az elképzeléseikhez legjobban illeszkedő telek kiválasztásában.

Amennyiben Önnek már a tulajdonában van a telek, esetleg érdeklődik egy telekkel kapcsolatban, részletes vizsgálatot készítünk, melynek része a kapacitásvizsgálat, a jogi környezet, szabályozási mutatók pontos feltérképezése. Így az igények szerint javaslatot adunk a telek legoptimálisabb, leggazdaságosabb hasznosítására.

 

 

Tervezési program meghatározása

 

Szívesen segítünk a tervezési program összeállításában. Igényeinek és elképzeléseinek pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja.

A részletes tervezési folyamatot és az egyes tervfázisok pontos tartalmát itt találják.

 

 

Vázlatterv

 

Először telepítési vázlatok készülnek a telekre, figyelembe véve a tájolási és környezeti adottságokat, a beépítési mutatókat és hatósági előírásokat.

Az általunk tervezett épületeknél nagy figyelmet fordítunk a gazdaságosságra, a rendelkezésre álló terület kihasználására, az energiahatékonyságra, benapozás-vizsgálatra.

A tervezés kezdetén, a tervezési program meghatározása után, vázlattervet készítünk. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, koncepcióterv, melyből az építtető könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

 

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
 • megközelítést,
 • a térkapcsolatokat,
 • belső közlekedési rendszert,
 • közös használatú tereket,
 • parkolási rendszert,
 • és a tömegformát.

Az engedélyezési dokumentáció beadását gyakran településképi véleményezési eljárás előzi meg, melynek feltételeit a helyi építési szabályzatok rögzítik. A véleményezési eljárás egy eszközt biztosít a polgármester részére, hogy a településen a településképnek megfelelő épületek valósulhassanak meg.

 

 

Engedélyezési terv

 

Irodánk teljes körű hatósági ügyintézést vállal, melynek része a folyamatos kapcsolattartás és a szükséges egyeztetések lefolytatása az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal.

Az engedélyezési tervet a vázlatterv alapján a Megbízóval egyeztetett program alapján, a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) készítjük el és gondoskodunk az építési engedély megszerzéséről.

 

 

Tender terv – ajánlati terv

 

Az ajánlati terv azt a célt szolgálja, hogy az engedélyezési tervek birtokában az építtető ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme a megelőző tervfázishoz képest az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról:

 

 

Kiviteli terv

 

Középületeknél – nagyságukból kifolyólag – mindenképpen szükség van kiviteli tervre is. Irodánk minden szakágra kiterjedő, a kivitelezéshez szükséges teljes körű tervdokumentáció készítését vállalja (a 290/2007 (X.31.) és a 322/2012. Kormányrendelet) szerint, műszaki leírásokkal, árazatlan költségvetéssel.

 

 

Tervezői művezetés

 

A tervezési szolgáltatás részét képezheti az Építtető képviselőjeként végzett rendszeres tervezői művezetés is, melyeken az építésztervező a műszaki ellenőrrel együttműködve az építészeti tervek megvalósulását ellenőrzi szakértő módon, egyeztet a Kivitelezővel az aktuális kivitelezési folyamatokról, biztosítja a Megbízó által elvárt minőséget és szakmai színvonalat a kivitelezés folyamán.

 

 

Megvalósulási terv

 

A kivitelezés megvalósulása után a használatbavételhez és az Építtetőnek is szüksége van az aktuálisan megvalósult épület pontosa dokumentációjára. Gyakorlatilag egy engedélyezési tervről van szó, amelyet a Kivitelező által szolgáltatott, kivitelezés során készített, és a Tervezőnek átadott szakágankénti dokumentáció az alapja.

 

 

Marketingtervek

 

Szívesen vállaljuk az általunk tervezett épületeinkhez kapcsolódóan marketingtervek készítését, az épület minél hatékonyabb és látványosabb bemutatását célzó 3D építészeti grafikák, bemutató anyagok, látványtervek elkészítését.

Professzionális partnercégeink segítségével minden igényt kielégítő mozgókép és virtuális valóság prezentációt tudunk vállalni, akár mobiltelefonra, illetve táblagépre optimalizált verzióban is.

 

 

BIM modell – Épületinformáció Menedzsment

 

“Az épületinformációs modell (BIM) a létesítmény fizikai és funkcionális leképezése. A BIM modell a felelős döntéshozást segítő közös információforrás, mely leköveti a létesítmény teljes életútját a koncepciótól a bontásig.“

Magyarul egy olyan 3 dimenzióban felépített épületmodell, amely tartalmazhatja az összes szakág tervét, valamint elemenként elláthatók a legkülönfélébb részletezettségű tulajdonságokkal, információkkal. A modell részletezettségétől függően rendkívül sokrétűen felhasználható a kivitelezés koordinációtól kezdve (pl. kényes csomópontok, geometriai ütközések feltárása, felületek, anyagmennyiségek pontos számítása) a használat, üzemeltetés során szinte bármilyen célra.

 

 

Projektmenedzsment, lebonyolítás

 

Irodánk vállal ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó projektmenedzsment-szolgáltatást, bonyolítást, tendereztetést, magyar, angol és német nyelven.

 

CSALÁDI HÁZ TERVEZÉS

-

LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

IPARI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

-

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-

MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-