Meglévő épületek átalakítása

Tervezési munkánk során gyakran találkozunk olyan feladattal, mely során meglévő, gyakran akár műemléki épületek áttervezésével, rekonstrukcióival jár együtt. Csapatunk az elmúlt években nagy tapasztalatot szerzett ebben a műfajban.

Irodánk ezzel kapcsolatban vállalja meglévő épületek felmérését, állapotfelmérést, az átalakításhoz kapcsolódó tervezést, tanácsadást, lebonyolítást, és ezzel összefüggésben széleskörű menedzsment-szolgáltatásokat.

 

Sajátosságok épület átalakítással kapcsolatos tervezések során

Mint minden tervezésnél, itt is a jogi környezet megismerésével kezdődik a tervezői tevékenység. Azt, hogy az adott épületre milyen konkrét előírás, korlátozás vonatkozik, a helyi önkormányzat rendeletébe foglalt városrendezési és építési szabályzata és szabályozási terve tartalmazza. Műemléki épület esetén a helyi szabályozás kitér a védelem pontos körére, az épületek védendő elemeire (utcaképre, építészeti, iparművészeti értékeire).

 

Előkészítő munkák

Meglévő épületeknél különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a meglévő állapot rögzítésére (épületfelmérés), majd az eredeti állapot feltárására. Felkészült szaktervező csapatunk statikusokkal, (ha szükséges, régészekkel, restaurátorokkal, iparművészekkel kiegészülve) képes bármilyen meglévő épület teljes felmérési dokumentációját szakszerű módon elkészíteni.

A feltárást az épület történelmének, keletkezésének körülményeinek megismerésével kezdődik, ha szükséges, akkor az Örökségvédelmi Hivatal bevonásával.

Az épület állapotfelmérése az épület geometriájának rögzítésén túl magában foglalja az épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégzését. Rendkívül fontos a tartószerkezet állapotának pontos megismerése, az alapfeltárás, a tartószerkezetek erőtani, épületfizikai és állagvizsgálata, csak így lehet felelős döntést hozni a helyreállításra, szerkezetek megerősítésére, vagy akár az elbontásokra vonatkozóan.

Az épületfelmérés a tartószerkezeteken kívül kitér a vízszigetelések, a határoló szerkezetek hőtechnikai-, gépészeti- és elektromos rendszerek, burkolatok, épületdíszek állapotára is.

A különböző diagnosztikai eljárások eredményeképp szakvélemény készül, amely minden releváns körülményre kitér.

A felmérési- és bontási tervek igény szerint 2D és 3D digitális formátumban készülnek, a tervezési fázisnak megfelelő részletezettséggel.

 

A kivitelezés felügyelete

Már meglévő épületek esetén gyakran nincsenek eleve kész sémák, gyors és innovatív megoldásokra van szükség, ezért a művezetés különösen nagy odafigyelést igényel.

Alapvető az aktuális tervek folyamatos visszaellenőrzése, a valós állapottal való rendszeres összevetése.

 

 

Épületátalakítások

 

Rekonstrukció, energetikai korszerűsítés

Az épület átalakítás egyik alapesete a rekonstrukció, vagyis korszerűsítés, felújítás, ahol funkcióváltás nélkül, a megváltozott, mai igényeknek megfelelő épület kialakítása a cél.

A rekonstrukció történhet az épület homlokzatán belül, általában energetikai felújítással (gépészeti korszerűsítés), homlokzati felújítással, nyílászárók felújításával összekötve.

Végeztük többek között középületek, iskolák energetikai korszerűsítésének keretében a homlokzatok újratervezését, felújítását.

 

Hozzáépítések, bővítések

Meglévő épület bővítése gyakran felmerülő igény az ingatlantulajdonosok részéről. Igény szerint lehet a meglévő épület külső-belső átalakításával, rekonstrukciójával együtt, illetve attól függetlenül is. Munkáink között szerepel pl. a Német-Magyar Nagykövetség bővítése vagy az Indiai Nagykövetség bővítése is.

 

Speciális kategóriát jelentenek a belvárosi bérház, palota-épületek emeletráépítései és funkcióváltással egybekötött átalakításai. Irodánk számos ilyen tervet készített, többek között a Budapest V. kerületi hotelek tervei a Hold ill. a Tüköry utcában.

 

Műemléki épületek átalakítása

Az átalakítások során a műemléki épületek jelentik a legnagyobb kihívást. Egy műemléki épület kortárs használatra való átalakítása rendkívüli hozzáértést, a korabeli szerkezetek, anyagok, gondolkodásmód ismeretét igényli. Ezzel együtt érthető módon szigorú szabályozás vonatkozik rá, a tervezést az Örökségvédelmi Hivatallal szoros együttműködésben kell folytatni.

 

Munkáink között szerepelt többek között a belvárosi Vörösmarty téren a Gerbaud Irodaház felújítása, a Várkert Bazár felújításának tervei, a Kossuth Lajos tér megújulásához kapcsolódóan a volt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Wellisch-palota) épületének homlokzat és tetőrekonstrukciója, az Andrássy úton a Balettintézet (Dreschler-palota) átalakítása, felújítása is.

 

Ipari, mezőgazdasági épületek revitalizációja

A régi, nagy műgonddal megépített ipari jellegű épületek egyedi kulturális, műemléki, esztétikai értékeit érdemes megőriznünk. Városi rozsdaövezetek revitalizációja kapcsán ezek a nagyvonalú terek kiválóan használhatóak kulturális, adminisztratív funkciókra.

CSALÁDI HÁZ TERVEZÉS

-

LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

IPARI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

KÖZÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

-

MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-