Szakági tervek

Az építészeti-műszaki dokumentáció szinte minden esetben tartalmaz – a tisztán építész tervfejezeten kívül – különböző szakági dokumentumokat is.

Először az engedélyezési tervfázisban van kiemelt szerepe ezen munkarészeknek, melyek minimálisan szükséges tartalmát a vonatkozó 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet mellékletei határoznak meg. Az itt meghatározott alapvetések további kifejtése és részletes kidolgozása a kiviteli tervdokumentáció feladata. Ennek tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza.

 

 

Statikai tervezés

 

Az építési engedély tartószerkezeti műszaki leírásában a statikus tervező megjelöli a tervezési programból és technológiai igényekből adódó terheket, hatásokat és az alkalmazott szabványokat. Ismerteti az építmény tartószerkezeti rendszerét az elvégzett erőtani számítások alapján. A statikai terv meghatározza az alkalmazott fesztávokat, fő teherhordó elemek kialakítását és főbb méreteit, illetve a betervezett anyagok minőségi és teljesítmény követelményeit. A tartószerkezetek tervezése az építész és a statikus tervező szoros együttműködését igényli. Jellemző példa a lépcsőtervezés ahol az esztétikum és a funkció egységes megoldásként jelenik meg. Meglévő épületek esetén a dokumentációt még kiegészítheti az előírt tartószerkezeti és anyagvizsgálati szakvélemények anyaga.

Későbbi tervfázisokban elkészítjük az épület alapozásának, vasbeton esetleg acél tartószerkezeteinek 1:50es szintű terveit. A dokumentáció része a részletes anyagkimutatás, vasalási és zsaluzási tervek, rögzítési részlettervek.

Speciális alapozási igények esetén szaktervezők közreműködését vesszük igénybe a mélyalapozási technológiák és a talajvizsgálati jelentés és geotechnikai tervek elkészítésére.

 

 

Épületgépészeti tervezés

 

Az épületgépészeti munkarész engedélyezési terv fázisban szöveges formában összefoglalja az épület vízellátási, csapadék és szennyvízelvezetési, gázcsatlakozási és égéstermék elvezetési megoldásait, valamint bemutatja a fűtési, hűtési valamint légtechnikai rendszereinek működési elvét. Kitér az épület általános épületgépészeti kialakításának bemutatására, és igazolja a tervezett megoldások jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét.

A gépészeti tervezés kiviteli fázisában rajzi munkarész is készül szakáganként: vízellátás, csatornázás, tüzivíz, gázellátás, fűtés-hűtés-légtechnika, biztonsági légtechnika és technológia rendszerek alaprajzai és függőleges csőtervei készülnek el 1:50 léptékben. Ezek már tartalmazzák a csővezetéki hálózatok csatlakozási megoldásait és fő méreteit is, valamint a beépítésre kerülő berendezések minden vonatkozó teljesítményadatát.

 

 

Épületvillamossági terv

 

Engedélyezési tervfázisban az épületvillamossági terv szöveges leírása bemutatja az épület villamos energiával való ellátásának módját, ismerteti az erős- és gyengeáramú rendszereket, de kitér az épület villám és érintésvédelmi intézkedésire is.

A villamos kiviteli terv a szerves része a világítástervezés. A dokumentációkban kidolgozásra kerül a külső és belső általános világítás terve, a térvilágítás valamint a vészvilágítás tervei is. Elkészülnek az elosztó-berendezések kapcsolási rajzai, az erőátvételi tervek és épületgépészeti csatlakozások tervei, a villámvédelmi és érintésvédelmi pontos tervek a szükséges léptékben.

Alapvető igény a korszerű épületekben az épületfelügyeleti és épületirányítási rendszerek megléte (intelligens ház). A villamos tervezés során tehát elkészítjük a vagyonvédelmi, CCTV, kaputelefon, telefon és strukturált hálózati rendszerek terveit és az összes egyéb gyengeáramú rendszer terveit amelyek biztosítják az épület működésének ellátását.

 

 

Tűzvédelem

 

Az épület tűzvédelmi koncepciójának tervei összefoglalják az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolását, a szerkezetekre vonatkozó tűzvédelmi követelményeket, tűzszakaszok, tűztávolságok méreteit, valamint a tűzgátló szerkezetek különleges megoldásait. Meghatározásra kerülnek a tűzoltási beavatkozás feltételei, a tűzjelzés módja, a beépített tűzoltó berendezések, és tüzivíz ellátás technikai megoldásai is. Külön hangsúlyt kap az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek speciális igényei, mint például a füstelszívás, friss levegő utánpótlás, vagy a vészvilágítás, villámvédelem kérdései. A szöveges munkarész minden esetben tartalmazza az épület kiürítési, menekítési számításait is.

 

 

Kerttervezés

 

A tájépítészeti tervezés a meglévő geodézia alapján fafelvétellel indul, mely a fák helyszíni felméréséből, faállapot vizsgálatból, növénykataszterből valamint szöveges leírásból áll. A kertterv engedélyezési tervfázisa a koncepció tervben foglalt ötletek kifejtését tartalmazza: favédelmi – fakivágási terveket, finom-tereprendezési terveket, komplex környezetrendezési terveket, valamint zöldfelület számítást. Ez utóbbi bemutatja a telken tervezett növényzettel fedett területeinek és a telek teljes területének arányát, és igazolja ezen arányszám helyi szabályozásoknak való megfelelőségét.

Későbbi tervfázisokban a fenti tervek további részletezése mellet a kerttervező meghatározza a telepítendő növények listáját, pontos kertépítészeti terv készül, az érdekesebb részletek csomóponti szintű rajzi meghatározásával. A kert tervezése során javaslatot adunk különleges tér és díszvilágítási megoldásokra, esetleg víz-architektúra használatára.

 

 

Belsőépítészeti tervezés

 

A jogszabály ugyan nem teszik kötelezővé, de magas igényszintű tervek készítésekor (pl. szállodák, reprezentatív terek) már az engedélyezési fázisban meghatározásra kerül a terek belsőépítészeti koncepciója. Az enteriőr tervezés során rajzi és szöveges részekben határozzuk meg a helyiségek berendezésére, anyag és színvilágára vonatkozó ötleteinket. Alaprajzi, burkolati, világítási és berendezési alternatívák készülnek színes látványtervekkel.

Kiviteli tervezés során az építészeti, gépészeti, villamossági és tartószerkezeti tervekkel szorosan összefüggő részletes belsőépítészeti tervek készülnek: berendezési tervek, padlóburkolati és álmennyezeti tervek, falnézetek és pallértervek. Bemutatásra kerülnek a tervezett anyag és típusminták (tablók), elkészülnek a beépíteni kívánt és mobil bútorok, világítótestek konszignációs listái, esetlegesen egyedi bútortervek valamint a függöny és szőnyegfektetési tervek is. Társasházaink kialakításánál a modern belsőépítészet megoldásait alkalmazzuk, melynek része a hidegburkolat és a konyhabútor tervezés is.

Igény esetén ebben a tervfejezetben dolgozzuk ki a kért arculati elemeket, a logók, cégmegjelenések, feliratok, egyedi jelzések egységes kialakításának terveit. Különleges esetekben az egyedi bútortervezés során megalkotott jellegzetes berendezések, tárgyak is az új arculat részei lehetnek.

Speciális esetekben technológiai tervek elkészítése is szükségessé válhat (pl. konyhatechnológia, orvostechnológia, gyártástechnológia…) melyeket különös odafigyeléssel állítunk össze a különleges igények és feladatok hibátlan megoldásának érdekében.

 

 

Úttervezés

 

Az úttervezés az építési engedélyezéstől függetlenül történő, jellemzően azt követően kezdődő folyamat. A tervezés megindítása az esetek többségében a geodéziai adatok begyűjtésével, frissítésével indul. Az érintett terület síkrajzi adatait és magassági viszonyait teljes körűen felmérjük. A földhivataltól kikért hivatalos alaptérképet kiegészítjük az így nyert adatokkal, majd a meglévő közműnyomvonalakkal is kiegészítjük a rajzokat.

Az út tervdokumentáció önmaga is sokrétű, több szakágat összefogó tervfejezet. A közúti és telken belüli magánutakon végzett átalakítások mellett tartalmazza az érintett területek forgalomtechnikai kialakításának terveit is, úgymint jelzők, táblák, felfestések, garázstechnika, és sorompók, valamint az útépítés ideje alatti ideiglenes forgalomkorlátozás elvi kialakításának javaslatait.

Az úttervek alátámasztó munkarészeként a közterületi közműérintettség vizsgálatát is el kell végezni. Az érintett szolgáltatók megkeresésével fel kell deríteni az útvíztelenítés, közvilágítás, elektromos hálózatok, vízellátó és szennyvízelvezető hálózatok, gázvezetékek és hírközlő hálózatok elhelyezkedését a területen, és dokumentálni kell az azokat érintő esetleges átalakítások, kiváltások tervezett megoldásait.

Az építkezések által érintett közterületekre fakivágási és növénytelepítési kerttervek is készülnek, a megbolygatott területek zöldfelületeinek helyreállítása céljából.

Nagyobb volumenű beruházás esetén a műtárgyak tervezése is a szakág feladata, mint pl a gyalogos és közúti hidak.

Az útengedélyeztetési eljárások során végigkísérjük a beadott tervek útját. AZ érintett hatóságoktól beszerezzük a szükséges közútkezelői, forgalomtechnikai és tulajdonosi hozzájárulásokat, és elkészítjük a közműpecsételt egyesített út és közműhelyszínrajzokat.

 

 

Közműtervezés

 

A közműtervezés az építési engedélyezési folyamatban csupán mint alátámasztó munkarész kap szerepet. Ennek keretében az érintett telkekre megvizsgáljuk, hogy a technológiákból és a használat módjából adódó közműkapacitások hogyan biztosíthatóak. Elvi közműnyilatkozatokat kérünk a víz valamint a csatornahálózat kezelőjétől, a villamos energiaszolgáltatótól és a gázművektől.

Amennyiben a beruházás komolyabb hálózatfejlesztést is szükségessé tesz, úgy a közművek tervezése külön engedélyezési eljárások keretében folyik tovább.

Megtervezésre kerülnek a vízhálózat kiváltásai, a hálózatfejlesztés módjai az épületbekötésekkel és mérőkkel, valamint a vízelvezető hálózatok kiváltásai, az útvíztelenítés rekonstrukciója, és a csatorna hálózatfejlesztési megoldásai a befogadóba való bevezetéssel. A tervek beadása után közreműködünk a vízjogi létesítési engedélyezésben.

A gázhálózat tervezésekor elkészítjük a szükséges kiváltásokat, a telken belüli gázvezeték építési terveit az épületbekötésekkel, gázfogadóval, mérővel, majd közreműködünk a bányakapitánysági engedélyeztetésben. A telken kívüli fejlesztéseket a szolgáltató maga tervezi és kivitelezi.

Az épület villamosenergia-igényéhez kapcsolódó áramszolgáltatói hálózatfejlesztéseket a szolgáltató maga intézi, saját, vagy az általa akkreditált tervezőcsapatok igénybevételével. Az egyeztetéseken szakértelmünkkel segítjük a beruházó érdekeinek képviseletét.

Gyengeáramú és távközlési feladatok között megoldjuk a külső szolgáltató bejuttatását az épület távközlési alépítményébe. és a külső biztonságtechnikai rendszerek tervezési kérdéseit (sorompók, beléptetés, kamerák)