Ingatlanfejlesztési tanácsadás

 

Az ingatlanfejlesztés – a beruházó terveihez szükséges ingatlan kiválasztásától, a tervezésen és a kivitelezésen keresztül a használatbavételi eljárásig, és az épület birtokbavételéig tart.

A vizsgálat teljes körűen kiterjed a jogi, műszaki, pénzügyi feltételekre és a funkcionalitásra.

Helyrajzi szám és cím alapján tájékoztatást adunk a telek beépíthetőségével kapcsolatosan, úgymint beépíthető alapterület, szintek száma, épület elhelyezhetősége a telken, stb. Az ingatlan tanácsadás során javaslatokat adunk a kialakítandó funkciók mellett, az előnyös esztétikai és használhatósági megoldásokra is.

Egy projekt elindítása előtt az építési tanácsadás részeként megvalósíthatósági tanulmányt készítünk, a beruházáshoz kapcsolódó jogi, műszaki, gazdasági tényezők vizsgálatával, azok értékelésével , valamint felderítjük a fejlesztés megvalósíthatóságának módjait. A legjobb döntés elérése érdekében a tanulmány tartalmazza a fejlesztés szükségszerűségének ismertetését, a projektjavaslat ütemezését, a menedzsment részleteit, piackutatást, pénzügyi adatokat. Bizonyos pályázatok esetében kötelező a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amely a pályázat háttéranyagát adja.

Külön jogszabályban megadott esetekben a várható lényeges környezeti állapotváltozások becslésére és értékelésére környezeti hatásvizsgálatot is kell készíteni . A környezeti hatásvizsgálati szakaszok eredményeit a döntéshez szükséges információkkal egy előzetes és részletes környezeti hatástanulmányban összegezzük környezetvédelmi szakember bevonásával.

 

 

Energetikai tanácsadás

 

A korszerű építészeti tervezés alapvető szükséglete, hogy az épület a megépülést követően a leghatékonyabban, energiatakarékosan működjön. Ezen igények felmérése céljából előzetes energetikai igényfelmérést készítünk. Az energetikai koncepció kidolgozásának része a zöld megoldások, illetve a megújuló energia aktív és passzív felhasználásának lehetőségeinek vizsgálata. Fontos szerepe van a gazdaságos és környezettudatos üzemeltetésnek is, ezért az épületfelügyeleti rendszer elengedhetetlen része az épületnek, amellyel az energiafogyasztás pontos elemzését is megkaphatjuk. Használatbavételi eljárások esetén elkészítjük az előírt hiteles energetikai tanúsítványt.

 

 

Projektmenedzsment

 

Irodánk a tervezési és kivitelezési folyamat teljes időtartama alatt figyelemmel kíséri a projekt műszaki, pénzügyi és adminisztratív folyamatait. Első lépések között segítünk megalkotni a részletes beruházási programot. Az engedélyezési szakaszban nyomon követjük, és elősegítjük a szükséges szakhatósági, tulajdonosi, kezelői hozzájárulások, közműnyilatkozatok zökkenőmentes kézhezvételét, és ezzel a jogerős építési engedély megszerzését. Szükség esetén a telekalakítási eljárások összes feladatát megoldjuk, a helyszíni felméréstől kezdve, az ingatlan nyilvántartási bejegyzésig.

A tervezés során különös gonddal kezeljük a társtervezők közötti kommunikációt, a különböző szakági tervek ütközésvizsgálatát, összehangolását. Segítünk a kivitelező kiválasztásában: a versenyeztetési eljárás során, költségvetés elemzést, műszaki tartalmi összehasonlításokat végzünk.

Az építkezés során helyszíni tervezői művezetés keretében ellenőrizzük a betervezett megoldások hiba nélküli elkészültét, illetve a helyettesítő megoldások technikai megfelelőségét. Ez különösen fontos, hiszen 2013. január 1-jétől a tervellenőrzés, mint önálló minőségbiztosítási feladatkör megszűnt.

Felkérés esetén egyéb építési beruházásokon az építési műszaki ellenőr feladatait is vállaljuk.

A műszaki ellenőrzés során a kivitelezés teljes időtartama alatt, mint az építtető helyszíni képviselője, ellenőrizzük és tanácsainkkal elősegítjük a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és kiviteli dokumentáció betartását, illetve figyelemmel kísérjük az építési naplót és a szükséges jegyzőkönyveket.

Irodánk 2003-ban bevezette az ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszert, amely a legszigorúbb nemzetközi követelményeknek is megfelel. Célunk a szolgáltatások színvonalának tökéletesítése egy stabil, nyomon követhető adminisztrációs háttérrel, illetve a jelenlegi és potenciális Megbízóink elégedettségének növelése.