Tervdokumentációk

_

_

_

_

Vázlatterv

 

 

A tervezés kezdetén, a tervezési program meghatározása után, vázlattervet készítünk. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, koncepcióterv, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

 

Először telepítési vázlatok készülnek a telekre, figyelembe véve a tájolási és környezeti adottságokat, a beépítési mutatókat és hatósági előírásokat.

 

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

  • az épület leggazdaságosabb elhelyezkedését a telken belül,
  • megközelítést,
  • a térkapcsolatokat,
  • belső közlekedési rendszert,
  • közös használatú tereket,
  • parkolási rendszert,
  • és a tömegformát.

Az engedélyezési dokumentáció beadását gyakran településképi véleményezési eljárás előzi meg, melynek feltételeit a helyi építési szabályzatok rögzítik. A véleményezési eljárás egy eszközt biztosít a polgármester részére, hogy a településen a településképnek megfelelő épületek valósulhassanak meg.

 

 

Épület állapotfelmérés

 

A felmérés az épület jelenlegi geometriájának rögzítése, mely többféle okból válhat szükségessé. Ilyen lehet egyrészt a meglévő épületek, vagy azon belül műemlék épületek átalakítása, bővítése, de másrészt a manapság egyre gyakrabban előforduló igény lehet egy meglévő épület – minden szakági tervet érintő – 3d-s számítógépes modell építése is.
Ebből adódóan a dokumentáció részletezettsége igen eltérő lehet, de legtöbbször alaprajzokat, homlokzati rajzokat, metszeteket, valamint a meglévő állapotot rögzítő fotódokumentációt tartalmaz. A hagyományos mérési módszerek (mérőszalag, teodolit) mellett irodánk már a jelen kor technológiáit kihasználva korszerűbb módszereket is alkalmaz, mint a lézeres távolság mérés, fotogrammetria, ortofotó, lézerszkennerek, melyekből akár 3D-s számítógépes épületmodell is nyerhető.
A meglévő épület térbeli méreteinek rögzítésén túl fontos lehet az épület fizikai állapotának a rögzítése is. Ilyen állapotfelmérések jellemzően a tartószerkezeti (statikai), faanyagvédelmi és épületszerkezeti (például vizesedés, penészesedés esetén) vizsgálatok.

 

 

Energetikai tanúsítvány

 

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerint a következő esetekben szükséges energetikai tanúsítvány kiállítása:

 • új épület építése
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység adásvételénél és bérbeadásánál
 • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.
  Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik a használatbavételi engedély kiadását, vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő 90 napon belül.

 

 

Engedélyezési terv

 

Hatósági ügyintézés

A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

 

Tervezési szerződés

A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

 

Geotechnikai szakvélemény készítése

Az engedélyezési tervnek egyes esetekben nem kötelező eleme, azonban érdemes a tervezés megkezdését megelőzően talajmechanikai feltárást készíteni. Így megtudhatjuk milyen a talaj teherbíró képessége, milyen alapozási formát válasszunk, illetve milyen magasan van a talajvíz. Fontos információ lehet például, hogy a területen jelen van-e szivárgó víz, szükséges-e víztelenítő drénrendszer tervezése, kialakítása.

 

Engedélyezési terv tartalma

Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervdokumentáció papíron kézzel fogható dokumentációként az Ön tulajdonává válik, azonban beadásának módja a hatóságok felé elektronikus úton az ETDR rendszeren történik.

Természetesen ennek technikai megoldását irodánk meg tudja oldani Önnek.

A tervdokumentáció tartalma a következő:

 

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás, számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Szakhatósági egyeztetések emlékeztetővel, jegyzőkönyvvel dokumentálva
Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek

 • közmű nyilatkozatok
 • kéményseprő nyilatkozat

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

statisztikai adatlap

hivatalos helyszínrajz, melyet az illetékes földhivatalból kell beszerezni

 

 

 

Tender terv – Ajánlati terv

 

Az ajánlati terv azt a célt szolgálja, hogy az engedélyezési tervek birtokában Ön ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme a megelőző tervfázishoz képest az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról:

Árazatlan tételes költségkiírás,

 • építész költségkiírás,
 • statikus, tartószerkezeti költségkiírás,
 • épületgépészeti költségkiírás,
 • épületvillamossági költségkiírás,
 • kertépítész költségkiírás.

 

Az alábbi tartalmi elemek az engedélyezési terv alapján készülnek, azonban részletesebb kidolgozással:

 

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

 

 

Kiviteli terv

 

 

A kiviteli tervdokumentáció tartalmát a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet szabályozza. A kiviteli terv nem más, mint a pontos recept az épület felépítéséhez. Megadja a konkrét megoldásokat és anyagokat, a technológiai utasításokkal együtt a szerkezeti részletek kialakítására.

 

 

Mi a kiviteli terv tartalma?

 

építészeti munkarész

 • szintek alaprajzai 1:50
 • metszetek, a szükséges számban 1:50
 • részmetszetek, , a szükséges számban 1:50
 • tetőfelülnézet 1:50
 • homlokzatok 1:50
 • lépcsőtervek 1:20
 • részlettervek, csomóponti tervek 1:5, 1:10
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) 1:50
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) 1:50

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek 1:50
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően 1:50
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően 1:50
 • lépcsők tervei 1:50
 • szerkezeti részletrajzok 1:10, 1:5
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei 1:50
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei 1:50
 • gázhálózat tervei 1:50
 • szellőzőhálózat tervei 1:50
 • hűtési rendszer tervei 1:50

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei 1:50
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) 1:50
 • földelés és villámvédelem 1:100

kertterv, környezetrendezés, külső munkák

 • ültetési terv 1:50
 • burkolatok, támfalak tervei 1:50
 • kapubehajtó, útcsatlakozás terve 1:50

árazatlan tételes költségkiírás

 • minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra

 

 

 

Megvalósulási terv

 

A kivitelezés megvalósulása után a használatbavételhez az Építtetőnek szüksége van az aktuálisan megvalósult épület pontos dokumentációjára. Gyakorlatilag egy engedélyezési tervről van szó, melyben a kivitelezés alatt felmerült módosításokat is tartalmazza. A tervnek a Kivitelező által szolgáltatott – kivitelezés során készített – szakágankénti dokumentáció az alapja.

 

 

Marketingtervek

 

Ingatlanfejlesztések során, mikor egy fejlesztési igény végcélja a továbbértékesítés, vagy esetleg bérletbeadás, szükség van a leendő bérlők és befektetők számára befogadható módon tálalni az amúgy jellemzően műszaki tartalmú terveket. Ilyen marketing terv egy társasházi lakásokat kínáló cégnek készített értékesítési füzet, mely alapján a leendő lakástulajdonosok ki tudják választani a nekik megfelelő lakásalaprajzot.

 

 

BIM modell – Épületinformáció Menedzsment

 

“Az épületinformációs modell (BIM) a létesítmény fizikai és funkcionális leképezése. A BIM modell a felelős döntéshozást segítő közös információforrás, mely leköveti a létesítmény teljes életútját a koncepciótól a bontásig.“

Magyarul egy olyan 3 dimenzióban felépített épületmodell, amely tartalmazhatja az összes szakág tervét, valamint elemenként elláthatók a legkülönfélébb részletezettségű tulajdonságokkal, információkkal. A modell részletezettségétől függően rendkívül sokrétűen felhasználható a kivitelezés koordinációtól kezdve (pl. kényes csomópontok, geometriai ütközések feltárása, felületek, anyagmennyiségek pontos számítása) a használat, üzemeltetés során szinte bármilyen célra.