Családi Ház Tervezés

Modern családi ház tervezése

 

Egy minőségi családi ház megtervezése és megfelelő színvonalú kivitelezése összetett feladat, mely jól megválasztott szakembereket és hatékonyan együttműködő csapatot igényel, valamint minden téren megköveteli a magas nívót.

 

Egy modern családi házat elsősorban nem a külső jegyeiről ismerhet fel, hanem arról, hogy

 • a kiválasztott jó minőségű alapanyagok és technológiák alkalmazásával precízen tervezett és kivitelezett,
 • energiahatékony, vagyis alacsony az üzemeltetési költsége, ugyanakkor egészséges klímát és életteret biztosítanak a benne lakók számára,
 • belső tereikben és külső megjelenésükben is esztétikus, minőséget, átgondoltságot és precizitást sugall.

Mindez azt mutatja, hogy egy modern családi ház tervezése komoly feladat…sok munka…átgondolt folyamat…

 

 

Az energiatudatos családi ház

 

A mai kor elvárásainak és előírásainak megfelelően irodánk célja az energiatudatos épületek tervezése. Az energiatudatos tervezés komplex mérnöki feladat, mely kihat az épület minden elemére:

 • megfelelő tájolás,
 • jó tömeg kialakítása,
 • anyagok megfelelő kiválasztása,
 • gondosan tervezett részletek és épületgépészet,
 • megújuló energiák hasznosítása,
 • ezek mind-mind hozzájárulnak a sikerhez.

Kiemelten energiahatékony az a+ energiaosztályú ház, valamint a passzívház, melyek tervezését minősített passzívház tervező csapatunkkal végezzük.

Tevékenységünk során tervezünk új építésű családi házakat és meglévő épületek energiatudatos felújítását, bővítését is vállaljuk.

 

 

Teljes körű tervezés, garantált minőség

 

Önnel közös érdekünk, hogy a gondosan elkészített tervek pontosan olyan minőségi épületeket eredményezzenek, amelyeket a tervlapokon megálmodtunk. Ennek érdekében irodánk a megfelelő telek kiválasztásától a kulcs átadásáig végigkíséri a ház tervezés és megvalósulás összes fázisát:

 • az épület tervezését el tudjuk vállalni generáltervezőként, biztosítva a megfelelő statikus, elektromos, épületgépész, kerttervező szakmérnökök együttműködését,
 • bonyolítjuk a megfelelő kivitelező kiválasztását,
 • kiválasztjuk a megfelelő műszaki ellenőrt, aki garantálja az Ön érdekeit és a minőséget.
 • Csak ezzel a teljes körű szolgáltatással tudjuk biztosítani a magas minőségi szintet.

 

 

Családi ház tervezés menete lépésről lépésre

 

A tervezés során pontosan meghatározzuk a beruházás időbeli ütemezését és ezzel együtt a tervezés egyes fázisait, határidőit is. Ennek fázisai a következők:

 

Telekválasztás

Tervezési program meghatározása

Vázlatterv

Engedélyezési terv

Tender terv – Ajánlati terv

Kiviteli terv

Tervezői művezetés

Bonyolítás

 

 

Telekválasztás

 

Egy családi ház tervezése optimális esetben a telek kiválasztásával kezdődik. Szolgáltatásaink között szerepel a telekvásárlás előtti tanácsadás, mely során segítséget nyújtunk Önnek az elképzeléseikhez legjobban illeszkedő építési telek kiválasztásában.

 

 

Tervezési program

 

Igényeinek és elképzeléseinek pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja.
A tervezési program megfogalmazza:

 • a család életének szokásait,
 • a szükséges térkapcsolatokat,
 • a tervezett szobaszámot,
 • a helyiségek típusát és használati módját,
 • a helyiségek hozzávetőleges méretét,
 • valamint a ház egészét illetően a stílusbeli elképzeléseket.

 

 

Vázlatterv

 

A tervezés kezdetén, a tervezési program meghatározása után, vázlatterveket készítünk. A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, koncepcióterv, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

Először telepítési vázlatok készülnek a telekre, figyelembe véve a tájolási és környezeti adottságokat, a beépítési mutatókat és hatósági előírásokat.

 

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület elhelyezkedését a telken belül,
 • a térkapcsolatokat,
 • az alaprajzi elrendezést,
 •  és a tömegformát.

 

A vázlatterv tartalma általában a következő:

 • helyszínrajz 1:500-as léptékben,
 • alaprajzok 1:200-as léptékben,
 • metszetek 1:200-as léptékben,
 • tömegvázlatok szabad kézzel, vagy egyszerűsített 3d modellel,
 • skiccek és szabadkézi vázlatok
 • rövid műszaki leírás

 

 

Engedélyezési terv

 

Hatósági ügyintézés

A vázlatterv és konkrét elképzelések birtokában tervezőnk leegyezteti a terveket az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, valamint folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a tervezés folyamán az illetékes hatóságokkal.

 

Tervezési szerződés

A tervezés megkezdésének alapvető feltétele a tervezési szerződés megkötése, mely rögzíti többek között a határidőket, az adatszolgáltatási kötelezettségeket, a tervezési díjat, azaz mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

 

Geotechnikai szakvélemény készítése

Az engedélyezési tervnek nem kötelező eleme, azonban érdemes már a tervezés megkezdését megelőzően talajmechanikai feltárást készíteni. Így megtudhatjuk milyen a talaj teherbíró képessége, milyen alapozási formát válasszunk, illetve milyen magasan van a talajvíz.

 

Engedélyezési terv tartalma

Az engedélyezési terv pontos tartalmát a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A tervdokumentáció papíron kézzel fogható dokumentációként az Ön tulajdonává válik, azonban beadásának módja a hatóságok felé elektronikus úton az ETDR rendszeren történik.

Természetesen ennek technikai megoldását irodánk meg tudja oldani Önnek.

 

Családi ház esetében a tartalom a következő:

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás, számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Szakhatósági egyeztetések emlékeztetővel, jegyzőkönyvvel dokumentálva
Szolgáltatói és hatósági elvi engedélyek

 • közmű nyilatkozatok
 • kéményseprő nyilatkozat

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

statisztikai adatlap

hivatalos helyszínrajz, melyet az illetékes földhivatalból kell beszerezni

 

 

Tender terv – Ajánlati terv

 

Az ajánlati terv családi ház esetében azt a célt szolgálja, hogy az engedélyezési tervek birtokában Ön ki tudja választani a legmegfelelőbb kivitelezőt.

Ez a terv részletesebb az engedélyezési tervnél, de nem annyira kidolgozott, mint a kiviteli terv. Fontos új tartalmi eleme a megelőző tervfázishoz képest az árazatlan tételes költségkiírás, mely pontos megnevezéseket és mennyiségeket, számokat tartalmaz a házba beépülő összes anyagról, munkafolyamatról és technológiáról:

 

Árazatlan tételes költségkiírás,

 • építész költségkiírás,
 • statikus, tartószerkezeti költségkiírás,
 • épületgépészeti költségkiírás,
 • épületvillamossági költségkiírás,
 • kertépítész költségkiírás.

 

Az alábbi tartalmi elemek az engedélyezési terv alapján készülnek, azonban részletesebb kidolgozással:

 

Műszaki leírások

 • építészeti műszaki leírás
 • statikai műszaki leírás számításokkal
 • épületgépészeti műszaki leírás
 • energetikai számítás
 • épületvillamossági műszaki leírás
 • kertépítészet, környezetrendezés leírása
 • telken belüli közművek leírása

Tervek, tervrajzok

 • helyszínrajz 1:500-as méretarányban
 • alaprajzok 1:100-as méretarányban
 • metszetek, a szükséges számban 1:100-as méretarányban
 • összes homlokzat 1:100-as méretarányban
 • színtervek 1:100-as méretarányban
 • látványtervek , számítógépes modell , 3D látványterv

 

 

Kiviteli terv

 

Kell-e kiviteli terv?

 

Joggal merül fel talán Önben is a kérdés, kell-e kiviteli terv egy családi ház építéséhez.

Erről részletesen a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szól. Amely törvényben azt olvashatjuk, hogy amennyiben 300 m2, és három építményszint, …stb alatt marad a családi házunk, azaz egy előírt méret alatti, szigorúan véve nem szükséges a kiviteli terv.

De kérdés, hogy lehet-e részletrajzok, szigetelési tervek, részletes alapozási és vasalási terv…stb nélkül jó minőségű, minden szerkezeti csomópontjában jól megoldott, házat építeni.

 

Ha nincs kiviteli tervünk, akkor a villanyszerelő, a vízvezeték szerelő maga dönti el, hol vezesse vezetékei nyomvonalait, mert nincs terv a kezében, amit kövessen. És Önnek sincs terv a kezében, amire probléma esetén hivatkozhat, számon kérhet.

 

A pontos recept

A kiviteli terv nem más, mint a pontos recept az épület felépítéséhez. Megadja a konkrét megoldásokat és anyagokat, a technológiai utasításokkal együtt a szerkezeti részletek kialakítására.

 

 

a kiviteli terv tartalma

 

építészeti munkarész

 • szintek alaprajzai 1:50
 • metszetek, a szükséges számban 1:50
 • részmetszetek, , a szükséges számban 1:50
 • tetőfelülnézet 1:50
 • homlokzatok 1:50
 • lépcsőtervek 1:20
 • részlettervek, csomóponti tervek 1:5, 1:10
 • asztalos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek) 1:50
 • lakatos konszignáció (belső, külső nyílászárók, beépített szerkezetek, korlátok, rácsok, árnyékolók) 1:50

statikus munkarész pontos számításokkal

 • alapozási tervek 1:50
 • előregyártott szerkezetek tervei – szerkezettől függően 1:50
 • monolit vasbeton szerkezetek tervei vasalási tervvel – szerkezettől függően 1:50
 • lépcsők tervei 1:50
 • szerkezeti részletrajzok 1:10, 1:5
 • vaskimutatások stb.. szerkezettől függően

épületgépészeti munkarész

 • fűtési hálózat tervei 1:50
 • vízhálózat és szennyvízhálózat tervei 1:50
 • gázhálózat tervei 1:50
 • szellőzőhálózat tervei 1:50
 • hűtési rendszer tervei 1:50

épületvillamossági munkarész

 • belső világítás, dugalj- és kapcsolóhálózat tervei 1:50
 • gyengeáramú hálózatok nyomvonal tervei (telefon, riasztó rendszer, IT hálózati rendszer, kaputelefon) 1:50
 • földelés és villámvédelem 1:100

kertterv, környezetrendezés, külső munkák

 • ültetési terv 1:50
 • burkolatok, támfalak tervei 1:50

kapubehajtó, útcsatlakozás terve 1:50

árazatlan tételes költségkiírás

 • minden tervezési szakágra kiterjesztve, az összes beépített anyagra és munkafolyamatra

 

 

Tervezői művezetés

 

A tervezési szolgáltatás részét képezheti az Építtető képviselőjeként végzett rendszeres tervezői művezetés is, melyeken az építésztervező a műszaki ellenőrrel együttműködve az építészeti tervek megvalósulását ellenőrzi szakértő módon, egyeztet a Kivitelezővel az aktuális kivitelezési folyamatokról, biztosítja a Megbízó által elvárt minőséget és szakmai színvonalat a kivitelezés folyamán.

LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

IPARI ÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

KÖZPÜLETEK TERVEZÉSE

-

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

-

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-

MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-