Ipari épületek tervezése

Egy kortárs ipari épület megtervezése és megfelelő színvonalú kivitelezése összetett feladat, mely jól megválasztott szakembereket és hatékonyan együttműködő csapatot igényel, valamint minden téren megköveteli a magas nívót.

Az irodánk célja, hogy a mai kor elvárásainak és előírásainak megfelelő korszerű ipari épületeket tervezzünk. A tervezési folyamat komplex mérnöki feladat, mely kihat az épület minden elemére.

 

 

Tervezési program

 

Fejlesztési igények és elképzelések pontos felmérését követően összeállítunk egy tervezési programot, mely az együttműködésünk fontos alapja a leendő megbízónkkal.

A tervezési program megfogalmazza:

 • a technológia pontos meghatározását,
 • a szükséges térkapcsolatokat,
 • a tervezett helyiségek mennyiségét,
 • a helyiségek típusát és használati módját,
 • a helyiségek hozzávetőleges méretét,
 • az épületben dolgozók nemét és számát

 

 

 

Telek-kiválasztási szempontok

 

Az ipari épületek tervezésénél a stratégiai tervezés és a megvalósíthatóság vizsgálata kiemelt szerepet kap, hiszen a speciális funkciójú ipari épületeknél rengeteg szempontot kell figyelembe venni. Ilyen szempontok például a munkaerő-ellátottság, közlekedési kapcsolatok, nyersanyag-ellátottság, felvevő piac mennyisége és minősége, környezetvédelem, közmű-ellátottság (víz, villamos-energia, csatornázás), de a helykijelölésnél fontos szempont lehet akár a domborzati viszonyok, talajvíz veszélye, szélirány, vagy akár a hulladék-kezelés megfelelő alkalmazhatósága is.

 

A tervezési folyamaton belül a tervezett ipari épületek optimális elhelyezéséhez többszintű iterálási folyamat eredményeként jutunk, melynek jellemző szintjei a következők:

 • telepítéshez a megfelelő régió kiválasztása,
 • régión belüli helykijelölés, ipari terület, vagy ipari park
 • épületek és épületcsoportok beépítése a telken

 

 

Épülettípusok

 

Irodánk bármilyen funkciójú ipari épület tervezését vállalja, de e témakörön belül is kiemelkedő tapasztalatokat szereztünk már az ipari- és logisztikai parkok fejlesztésében.

 

Mi is az ipari park?

Az ipari parkok telepszerűen, csoportosan kialakított létesítmények együttese sok zöldfelülettel kialakított előközművesített ipari területen. A csoportos kialakítás előnyt jelent a különálló beépítésekkel szemben a közös közművesítés mellett az fizikai infrastruktúra, és a közös szolgáltatási rész kialakítására.

 

Az ipari parkok jellemzően közlekedési – légi-, szárazföldi-, és légi útvonalak – csomópontjaiban találhatók. Ebből következően város melletti nemzetközi repülőterek, kikötők, vasúti pályaudvarok, autópályák közelében működnek hatékonyan.

 

Mi a logisztikai park?

Az ipari parkok egy speciális válfaja, melyben az ipari épületek sorát jellemzően logisztikai, raktározási funkciójú épületek alkotják.

 

A logisztikai egységek mennyiségének és minőségének meghatározását tapasztalattal és megfelelő szakmai háttérrel rendelkező tervezők bevonásával célszerű végezni. A logisztikai beruházás üzleti eredményessége, nyereségessége nagyban függ attól, hogy a logisztikai parkot a piaci igényekhez igazítva milyen logisztikai épületekkel töltjük fel. Az üzleti eredmény maximálása csak a logisztikai épületek közel teljes kihasználtságával érhető csak el, melyet csak minőségi épületekkel lehet biztosítani. A jó stratégia titka a piaci igényekhez igazított logisztikai rendszerek kiválasztása, a különböző alaprajzi rendszerű épületek megfelelő arányának megtalálása, azok telken való telepítése összhangban a terület optimális közlekedési rendjével.

 

A rendszerkiépítés, ill. rendszerfejlesztés megvalósításának és időbeni ütemezésének javasolt folyamata:

 • az egyes logisztikai funkciócsoportú területek infrastruktúra-kiépítése a valós piaci igényekhez alkalmazkodó módon és ütemezésben,
 • az egyes területeken belül az egyes raktárépületek kiépítésének módja: a „Build-to-Suit” ingatlan-fejlesztés szerint,
 • az egyes raktárakon belül a logisztikai részfunkciók versenyképes rendszerkialakítása konkrét bérlő, ill. bérlői igények ismerete alapján tervezhető.

 

Logisztikai egységek fajtái:

BIG-BOX” logisztikai raktárak és az ehhez kapcsolható logisztikai funkciók

 • elosztó disztribúció funkció, finishing, illetve copacking
 • raktárelrendezés: átmenő, vagy fejraktár
 • kiépítési mód: moduláris, több bérlő részére továbbosztható

Cross-Docking városellátó raktárak

 • közvetlen átrakó funkció: – a termékek előkészítése, komissiózása a kiskereskedelem számára történő közvet­len szállításra
 • raktárelrendezés: átmenő raktár
 • betárolás: jellemzően kamionokkal, de lehet akár vasúti kapcsolattal is
 • kitárolás: a városi áruszállítási feladatokat jellemzően kisebb méretű, környezetbarát meghajtással rendelkező járművek segítségével bonyolítják le

jellemzően üzleti célú funkciónak alárendelt módon

 • háttér-tárolás, illetve disztribúció funkció, ill. finishing
 • raktárelrendezés: átmenő, vagy fejraktár
 • kiépítési mód: moduláris, több bérlő részére továbbosztható

 

A raktárelrendezést tekintve kétfajta raktártípust különböztetünk meg: fejraktár, illetve átmenő-raktár. Mindkét raktárfajtánál három részre tagozódik a belső tér: betárolási, kitárolási-komissiózási és tárolóterületre. Ha a betárolás és a kitárolás egy oldalra kerül, akkor fej-, ellenkező esetben átmenő raktározásról van szó. Az átmenő raktár nagy áruforgalom esetén kedvezőbb, különösen akkor, ha egyidejűleg történik a be- és kitárolás. Más esetben a fejraktár a jobb megoldás.

Fejraktár esetén az ideális épületszélesség, betárolási mélység 60-80 m. Átmenő raktár esetében az optimális távolság a ki- és betárolási terület között legfeljebb 120 m.

 

 

Tűzvédelmi jellegzetességek

 

A tűzbiztonsági rendszer megfelelő kiválasztását meghatározza a tűz előfordulásának valószínűsége, illetve az ebből következő személyi biztonság veszélye és az anyagi kár mértéke.

 

A tűzvédelmi jogszabályok betartása, azok optimális és költséghatékony alkalmazása az ipari épületek tervezésénél a tervezési feladatok egészét tekintve is az egyik legfontosabb. A tűzvédelmi tervezési szempontok például a megfelelő tűz-, illetve füstszakaszok kialakítása, hő- és füstelvezetés módjának megtalálása, oltási rendszer, beavatkozási központ kitalálása.

 

A logisztikai épületekre általánosságban használt tűzvédelmi jellemzők:

Tűzvédelem: aktív, sprinkler rendszer

Raktár tűzveszélyességi osztálya: „C”

Raktár tűzállósági fokozata: „I”

Egy tűzszakasz alapterülete: < 8000 m²

Megengedett fajlagos tűzteher értéke: Tfa > 6000 MJ/m²

 

 

Beépítési terv

 

Beépítés az épületek és épületcsoportok elhelyezése a telken, mely során a tervezőnek számos szempontot kell figyelembe venni.

 • törekedni kell a logikus és átlátható rend kialakítására (épület, út és zöldfelület)
 • lehetőség szerint a tehergépjármű forgalmat külön kell választani a gyalogos forgalomtól
 • bővítés lehetőségéről már a tervezés során gondoskodni kell
 • tájolás, benapozás, szélirány és a természetes megvilágítás vizsgálata
 • épületek gyártás sorrendjének megfelelő elhelyezése, biztosítva ezzel a nyersanyag és késztermék legrövidebb útját.
 • épületek közötti tűztávolságok betartása, körüljárhatóság biztosítása
 • vagyonvédelmi igények biztosítása
 • beépítési mutatók és hatósági előírások
 • környezeti adottságok

 

A tervezési szerződés szerint készülhet 2-3 markánsan különböző változat, koncepcióterv, melyből Ön könnyedén ki tudja választani a leginkább megfelelőt.

 

A vázlatterv célja, hogy megfogalmazza:

 • az épület elhelyezkedését a telken belül,
 • a térkapcsolatokat,
 • az alaprajzi elrendezést,
 • és a tömegformát.

 

A vázlatterv tartalma általában a következő terveket tartalmazza:

 • helyszínrajz 1:1000-as léptékben,
 • alaprajzok 1:200-as léptékben,
 • metszetek 1:200-as léptékben,
 • tömegvázlatok szabad kézzel, vagy egyszerűsített 3d modellel,
 • skiccek és szabadkézi vázlatok
 • rövid műszaki leírás

 

Ipari épületek tervezési menete

 

A tervezés során pontosan meghatározzuk a beruházás időbeli ütemezését és ezzel együtt a tervezés egyes fázisait, határidőit is. Ennek fázisai a következők:

 • Stratégiai tervezés – Tervezési program meghatározása
 • Megvalósíthatóság vizsgálata – Telekválasztás – Beépítési vázlatterv – Marketing csomag
 • Vázlatterv
 • Részletes tervezés – Engedélyezési terv
 • Tender terv – Ajánlati terv
 • Kiviteli terv
 • Tervezői művezetés
 • Bonyolítás

CSALÁDI HÁZ TERVEZÉS

-

LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

-

KÖZPÜLETEK TERVEZÉSE

-

TERÜLETFEJLESZTÉSI TERV

-

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-

MŰEMLÉK ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA

-